0px
-960px

Re-integratie, PGB en ZIN

Case Consultancy heeft een zeer ruime ervaring op het gebied van Re-integratie en Jobcoaching.  Er is binnen Case Consultancy een zeer goede kennis van de regionale arbeidsmarkt. Wij beschikken over een uitgebreid werkgeversnetwerk en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.
 
Wij gaan uit van jouw kwaliteiten en mogelijkheden en houden rekening met de eventuele beperkingen, samen zoeken we naar een werkomgeving die bij je past!
 

Case Consultancy is een kleinschalige organisatie, we bieden maatwerk en kiezen voor een persoonlijke aanpak. Geen enkel traject is hetzelfde, omdat er ook geen twee mensen hetzelfde zijn! In jouw persoonlijke traject stellen wij ons op als coach, we gaan een samenwerking aan. Dit betekent dat we uitgaan van jouw competenties, wij vullen je aan, waar dat nodig of wenselijk is.
 
Als voorwaarde om deel te nemen aan een traject bij Case Consultancy stellen we, dat je in ieder geval gemotiveerd moet zijn om te gaan werken.
 
Case Consultancy is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
 
Jobcoaching werkt!
 
Jobcoaching is een vorm van intensieve begeleiding van werknemers bij hun werkgever. Bijvoorbeeld van werknemers die zojuist gestart zijn en nog enige begeleiding nodig hebben. Of van werknemers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen in hun huidige functie. Doel is het versterken van het functioneren van de werknemer, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.
 
Case Consultancy biedt twee vormen van jobcoaching:
 
- Coaching op het werk: begeleiding van werknemers in hun huidige functie of in een nieuwe functie binnen dezelfde organisatie.
- Coaching naar werk: begeleiding van werknemers die een baan zoeken buiten de organisatie.
 
Coaching op het werk
 
De jobcoach inventariseert de situatie met de werkgever en de werknemer, bepaalt in overleg de doelen die met de ondersteuning moeten worden gehaald en de tijdsplanning voor het gewenste resultaat. De afspraken worden vastgelegd in een coachingsplan.
 
Jobcoaching kan gericht zijn op het inwerken van de werknemer in een - nieuwe - functie, het aanleren van benodigde vaardigheden, het wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met zijn of haar beperkingen in een werksituatie. Daarnaast kan het nodig zijn aandacht te besteden aan communicatie en samenwerking met collega's en leidinggevende en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.
 
Coaching naar werk
 
Als de werknemer niet in de organisatie kan blijven werken, dan wordt de werknemer actief ondersteund bij het vinden van een baan bij een andere werkgever. Doel is het vinden van werk dat aansluit op de mogelijkheden van de werknemer. De begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op het versterken van sollicitatie- en presentatievaardigheden en/of op het vinden en volgen van scholing. De nieuwe functie wordt beoordeeld op passendheid en de nieuwe werkgever wordt - indien nodig - geadviseerd over aanpassingen en coaching.
 
Jobcoaching in veel gevallen betaald door UWV
 
De jobcoach adviseert werknemer en werkgever ook bij de financiering van jobcoaching. In veel gevallen hoeft jobcoaching werkgevers niets te kosten. UWV financiert namelijk jobcoaching op het werk van arbeidsgehandicapte (SFB)werknemers door erkende jobcoach-organisaties. A.t. groep c.q. Case Consultancy is door UWV erkend als jobcoach-organisatie. Case Consultancy stelt samen met de werknemer een coachingsplan op. Met dit coachingsplan vraagt de betrokken werknemer vervolgens financiering aan bij UWV. De begeleiding door de jobcoach start als UWV financiering schriftelijk heeft toegezegd.
 
Case Consultancy begeleidt ook niet-arbeidsgehandicapte (SFB) werknemers. Werkgevers betalen de kosten van de jobcoach dan uit eigen budget of in overleg met de verzuimverzekeraar.
 
U als werkgever speelt een centrale rol als het om werknemers gaat die tijdelijk niet kunnen werken. Vanuit de optiek van werk, bieden wij u direct ondersteuning bij de praktische uitvoering van de reïntegratie van uw medewerker. Aanvullend aan uw arbodienst, die verzuim voornamelijk vanuit medisch oogpunt benadert.
 
Werkzoekenden en Werknemers, bijvoorbeeld werkzoekenden die met een individuele reïntegratieovereenkomst (IRO) de regie over hun eigen re-integratie willen behouden.
 
U wilt graag werken maar het lukt u niet om zelf een baan te vinden die bij u past. Of u hebt tijdelijk niet kunnen werken, en nu wilt u uw werk hervatten maar u weet niet precies hoe dat gaat. Wij helpen u graag op weg. We begeleiden u naar werk dat past bij uw wensen en mogelijkheden. Het maakt daarbij niet uit of u een baan hebt of niet.
 
We gaan ervan uit dat u er zelf alles aan doet om de baan te vinden die bij u past. Wat kunt u van ons verwachten?
 
- Ondersteuning bij het zoeken naar werk voor een langere periode.
- Met een re-integratiedeskundige van Case Consultancy kijkt u wat nodig is zodat u het werk kunt gaan doen. U gaat zelf direct actief aan de slag: wat wilt u? Wat kunt u?
- Samen met u stellen we het traject naar werk op. Dit bestaat meestal uit een combinatie van activiteiten.
- Als u een baan hebt die u wilt behouden, begeleiden we u daarbij. Bijvoorbeeld bij het aanpassen van uw werkplek.
- We begeleiden u als u voordat u met een baan begint als tussenstap eerst werkervaring gaat opdoen. Zodat u uw kansen en mogelijkheden op een baan vergroot.
- Als u een baan hebt gevonden, houdt de re-integratiedeskundige van Case Consultancy nog enige tijd contact met u. Hij begeleidt u om te kijken of het goed met u gaat in uw  werk, of de baan echt bij u past en hij helpt u als dat nodig is.

Case Consultancy werkt tevens nauw samen met at-groep (www,at-groep.nl), een klein maar effectief re-integratiebedrijf.
U komt met ons in contact via uw gemeente (uw uitkeringsinstantie), uw werkgever of UWV.  Of natuurlijk direct vanuit uzelf.

PGB en ZIN

Cees Vrolijk is een ervaren coach met een lange staat van dienst in het vakgebied. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van diverse doelgroepen op het gebied van werk, re-integratie, sociale activering, mensen met een Wajong achtergrond, wsw-indicaties, arbeidsmarkt en psycho-sociale vraagstukken. 

Case Consultancy heeft ruime ervaring met mensen met een lichamelijke-, pyschische-, en/of verstandelijke beperking. Maar ook in het begeleiden van mensen met een vorm van autisme (ASS) en "Niet-Aangeboren-Hersenletsel". Begeleiding vindt meestal plaats in de thuissituatie, middels PGB en ZIN. 

Case Consultancy maakt deel uit van Paletzorg (www.paletzorg.org), een netwerkorganisatie met zelfstandige deskundigen op meerdere begeleidingsgebieden.
Aanmel
ding kan geschieden via consulent MEE, klantmanager gemeente, UWV. 

Case Consultancy is AWBZ gecertificeerd met AGB-code 41412727.